Actueel

“We cannot make good news out of bad practice” Edward R. Murrow

 

12-04-2017 Twee nieuwsberichten op één dag over hetzelfde onderwerp, het poliovaccin…

© Ellen Vader

10.000 euro voor 30 dagen in container

‘Op de parking van het Universiteit Ziekenhuis van Antwerpen zullen dertig proefpersonen binnenkort een maand lang opgesloten zitten in 66 containers. Ze doen dat om een nieuw vaccin tegen kinderverlamming te testen. De Universiteit van Antwerpen start met een medische proef als onderdeel van een onderzoek naar een vaccin tegen polio. De proefpersonen krijgen in het containerdorp een levende, afgezwakte versie van het poliovirus ingeënt. Omdat het virus in het milieu zou kunnen terechtkomen door bijvoorbeeld de stoelgang van de proefpersonen of door menselijk contact, worden ze volledig afgesloten van de buitenwereld. Ze zullen tussen de 8.000 en 10.000 euro krijgen voor hun deelname. Belgen zullen alvast niet mogen meedoen. Enkel inwoners van landen waar de kinderen vroeger een zogeheten geïnactiveerd vaccin kregen, komen in aanmerking. Het gaat dan bijvoorbeeld over Nederlanders of Denen. De proefpersonen zullen de fysieke en psychologische testen met glans moeten doorstaan.’

https://nieuws.vtm.be/binnenland/10000-euro-voor-30-dagen-container

Achtergrondinformatie: in november 2015 (net anderhalf jaar geleden) werd bij de oproep door de Universiteit van Antwerpen helemaal niet gerept over isolatie tijdens de testperiode (proefpersonen konden gewoon naar huis en werk gaan). De vergoeding werd toen vastgesteld op 50 euro per controlemoment. De UA zocht toen met name vrijwilligers onder studenten van de Universiteit (500 in totaal – april 2017 resulterend in 30 personen met een beloning van 10.000 euro). Bron: UA (helaas van hun website verwijderd).

Blunder laboratorium zorgt voor eerste poliogeval in jaren

‘Een medewerker van het vaccin producerend bedrijf Bilthoven Biologicals (Bbio) in Bilthoven is tijdens een ‘technische handeling’ samen met een collega per ongeluk blootgesteld aan het poliovirus. Na controle bleek dat één van de twee betrokken mannen daardoor nu drager is van het poliovirus. Hij verblijft thuis in isolatie. ‘Ons productieproces is aan strikte regels gebonden, zo’n virus kan niet ontsnappen uit het gebouw.’

http://www.ad.nl/nieuws/blunder-laboratorium-zorgt-voor-eerste-poliogeval-in-jaren~a4becc63/

Achtergrondinformatie: ‘Het virus kan niet ontsnappen’, maar die persoon blijkt dus wel thuis te zijn, omringd door zijn huisgenoten. Het oraal vaccin staat erom bekend dat het virus via de ontlasting verspreid kan worden (zonder de persoon in kwestie ziek te maken). De extra vermelding in de nieuwsberichten: ‘De laatste uitbraak was in 1992-1993 en trad op onder personen die zich om religieuze redenen niet lieten vaccineren’, behoeft enige nuancering. Tijdens de 1992 epidemie waren de eerste twee poliopatiënten (jongen van 14jr en verpleegster van 23jr), BEIDE gevaccineerde leden van religieuze groepering. Het RIVM geeft bij een uitbraak dan ook de voorkeur aan het oraal poliovaccin. http://www.bmj.com/content/344/bmj.e2398/rr/590778

 

28-03-2017 – Oeps, foutje, sorry hoor… (en hoe de GGD zich in alle bochten wringt om dit goed te praten)

© Ellen Vader

In het nieuws op 28 maart 2017: ‘Fout van GGD – Meisjes krijgen een verkeerd vaccin’ Tijdens een groepsvaccinatie in Oostburg hebben 12-jarige meisjes het verkeerde vaccin gekregen. De meisjes hadden moeten worden ingeënt tegen baarmoederhalskanker, maar 52 van de 55 kregen het DTP-vaccin. www.omroepzeeland.nl

Wat vooral opvalt in dit artikel zijn de sussende, bagatelliserende uitlatingen van de GGD, die klakkeloos door de media worden overgenomen. We kunnen ons dan ook terechte (!) vragen stellen, want dit voelt niet goed, helemaal niet goed…

→ Waarom weigert bijvoorbeeld de hoofdverantwoordelijke van de GGD zich druk te maken over de vermelding in de bijsluiter dat dit vaccin (Revaxis van fabrikant Sanofi) NIET mag worden toegediend aan personen die binnen de vijf voorgaande jaren al een volledig vaccinatieschema doorlopen hebben? De GGD werd van dit feit op de hoogte gebracht. Een reactie hierop duurde even, want ze moesten natuurlijk zelf eerst de bijsluiter erbij pakken, bestuderen en er de volgende draai aan geven: ‘Dit is de beschrijving van de fabrikant om het vaccin goed te gebruiken. Dat wil zeggen dat wanneer je volledig gevaccineerd bent, het niet nodig is om binnen 5 jaar opnieuw dit vaccin te ontvangen. De ervaring die we in Nederland hier 50 jaar mee hebben, leert dat die kinderen de eerste 24 uur iets meer kans hebben op lokale reacties maar daarna daar geen gevolgen meer van ondervinden.’ Nee dokter, excuses, maar we spreken niet dezelfde taal, want er staat wel degelijk in de bijsluiter ‘NIET toedienen’. En u heeft beslist GEEN 50 jaar ervaring met DIT vaccin (pas sinds januari dit jaar in Nederland gebruikt ter vervanging van het (tijdelijk?) niet meer verkrijgbare dtp-vaccin en in 2004 op de Europese markt gebracht).
→ Voorbeeld van enkele argumenten die de GGD Zeeland aanhaalt om de ouders en meisjes via de media gerust te stellen: ‘3 jaar langer beschermd’ – ‘Het DTP-vaccin is een vaccinatie die je nodig hebt bij reizen naar het buitenland’. Met andere woorden, zie het maar als een pluspunt…
→ De nieuwslezer op het journaal maakte het helemaal bont toen hij een GGD-verantwoordelijke citeerde die beweerde dat het ‘niet erger is dan een keertje teveel paracetamol innemen’…

En zoals te verwachten worden die meisjes bij wie het die dag mis ging nu opgeroepen om het binnen 2 weken dan nog maar eens te proberen: ‘Op woensdag 12 april van 13.00 tot 14.00 uur kunnen de meisjes de HPV-vaccinatie alsnog halen’ (gevolgd door een 2e inspuiting in september). www.ggdzeeland.nl

Dit amper 5 dagen na het bericht dat de GGD ook in Amsterdam een paar ‘steekjes’ heeft laten vallen. ‘Door een fout van GGD Amsterdam met een glucosemeetapparaat zijn er tussen 19 januari en 16 maart mogelijk tientallen cliënten besmet met hepatitis b, c of hiv.’ ‘Volgens de GGD is er een geringe kans dat zij echt besmet zijn geraakt’. www.nationalezorggids.nl

De GGD in Zeeland blijkt zich ook zorgen te maken over het feit dat van de 100 opgeroepen meisjes de helft maar kwam opdagen. De vaccinatiegraad in Zeeland is verontrustend laag (zie uitzending Omroep Zeeland). Dit voorval zal dan zeker niet bijdragen om dat percentage omhoog te krikken…

Is het aan de lopende band toedienen van vaccins dan zover gekomen dat verpleegkundigen en verantwoordelijke GGD-artsen niet eens meer opmerken, controleren en willen weten WAT ze precies inspuiten? Het is al bekend dat zij zelf niet bekend zijn met de inhoud van de bijsluiters, maar blindelings een verkeerd vaccin toedienen EN het dan vervolgens bagatelliseren als ‘geen probleem hoor’, is helemaal uit den boze.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen bij wie dan een belletje gaat rinkelen en die tot de ontdekking komen dat ze niet naar behoren worden voorgelicht over de inhoud, de werking en vooral de veiligheid van vaccins.

 

11-01-2017 – Uit ‘Huisartsen en Wetenschap’:

“Het animo voor vaccinatie daalt de afgelopen jaren gestaag, van 77% van de geïndiceerden in 2005 tot rond de 50% in 2015. Er zijn verschillende redenen waarom mensen zich wel of niet laten vaccineren, zoals opvattingen over de werkzaamheid van influenzavaccinatie en hoe hoog mensen de kans inschatten dat ze zelf griep krijgen.”

Bron: www.link.springer.com/article/10.1007/s12445-017-0017-8

 

11-01-2017 – US Media en farma in paniek: Trump benoemt vaccinatie-criticus als voorzitter vaccinatie-panel

Trump benoemd Robert Kennedy Jr als hoofd van commissie die veiligheid van vaccins gaat onderzoeken!

Bron: www.brekendnieuws.nl/11-01-17-US-Media-en-farma-in-paniek-Trump-benoemt-vaccinatie-criticus-als-voorzitter-vaccinatie-panel.html

 

9-12-2016 – Klacht tegen EMA inzake HPV-vaccins

Deense artsen en het Nordic Cochrane Research Center hebben klacht neergelegd tegen het EMA (European Medicines Agency) voor het negeren en bagatelliseren van de alarmsignalen mbt de veiligheid en werking van de HPV-vaccins, Gardasil en Cervarix. Ook Frankrijk/Japan/US/UK/Spanje/Ndl maken zich zorgen. En intussen gaat het inenten van jonge meisjes met een onder verdenking staand vaccin wereldwijd gewoon door… ‘Als het niet zeker is dat iets 100% veilig is voor de volksgezondheid, zou het voorzorgsprincipe van toepassing moeten zijn.’

Bron: www.thevaccinereaction.org/2015/12/european-agency-declares-hpv-vaccines-safe-but-denmark-japan-skeptical/

 

15-11-2016 – HPV uitzending op zorg.nu

Je dochter wel of niet laten inenten met het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker, steeds meer ouders twijfelen. Want wat zijn de bijwerkingen eigenlijk? En word je daar wel goed over voorgelicht? Ouders wereldwijd maken zich zorgen.

Bron: Zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/15-11-2016/

 

01-09-2016

De eerste keer dat de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld wordt voor vaccinatieschade is een feit.
Documentaire op Een vandaag. Te bekijken op www.npo.nl/eenvandaag/01-09-2016/AT_2055186

Screen Shot 2016-09-02 at 12.34.20

 

01-05-2016

Nieuwe facebook groep ‘Bring Vaxxed to the Netherlands’ – opgezet om deze film naar Nederland te krijgen.

Screen Shot 2016-05-03 at 15.06.56

Sluit je aan bij deze groep (even aanmelden) en verspreid deze informatie zoveel mogelijk! De Vaxxed-organisatie zal hiermee een duidelijk signaal gegeven worden dat we ook in Nederland uitkijken naar deze film (die het verband laat zien tussen vaccinaties en autisme en intussen wereldwijd al heel wat stof heeft doen opwaaien via pers/tv/Robert De Niro/uitverkochte bioscoopzalen in de US/…)

Aanmelden voor de Facebookgroep

 

26-04-2016 Griepprik verplicht

Een rapport van het RIVM over het griepvaccin binnen de zorg. Met deze eindconclusie: ‘…bevelen we ten slotte aan om verplichte vaccinatie te overwegen omdat vrijwillige vaccinatie niet het beoogde effect heeft op het vaccinatiegedrag van gezondheidswerkers.’

Bron: www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_27_2016/April_2016/Inhoud_april_2016/Bevordering_van_de_influenzavaccinatiegraad_onder_gezondheidswerkers_kleine_beslissing_grote_impact

 

Vaccineren ouderen:

Het aanboren van een groeiende doelgroep, de 65 plussers, de babyboomers van toen… De Gezondheidsraad zal in juni een advies over het gordelroosvaccin uitbrengen (toevallig net op tijd voor de volgende griepprik-ronde?). Het Vakblad Thuiszorg reikt alvast maar even deze tip aan: ‘Gelijktijdige toediening van het gordelroosvaccin met het griepvaccin, maakt toepassing in de reeds bestaande vaccinatie-infrastructuur door Nederlandse huisartsen mogelijk’. Zouden de voorstanders van dit nieuwe vaccin zich eigenlijk wel bewust zijn van het feit dat dit besmettelijk kan zijn voor anderen? Waarschuwing in de bijsluiter: ‘Zostavax is een levend, verzwakt varicella-zoster vaccin en toediening kan resulteren in VERSPREIDE ziekte bij individuen die lijden aan immunosuppressie of immunodeficiëntie.’

Bron: www.vakbladthuiszorg.nl/vaccinatie-voor-ouderen-hard-nodig/

 

18-04-2016 – Man Made Epidemic

Filmmaker Natalie Beer sets off on a journey around the world speaking to leading doctors, scientists and families to find out the truth about the autism epidemic and whether or not vaccines have a role to play. The film explores the common misconception that autism is solely genetic and looks into scientists concerns over recent years about environmental factors such as medication and pesticides which continue to leave our children with physical and neurological damage.

Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.