Elders op deze site hebben we al onderscheiden dat de informatie die we op het consultatiebureau krijgen eenzijdig en manipulatief is.

Waar het in de praktijk veelal op neerkomt is dat de reguliere voorlichting de ‘gevaren’ van de ziektes aanzet en zwijgt over de inhoudsstoffen en de daarmee geassocieerde gezondheidsrisico’s van vaccins.

Vlak na de geboorte krijgen ouders de informatiebrochure van de overheid ‘Het Rijksvaccinatieprogramma: om infectieziekten te voorkomen’ ter voorbereiding op de prikken die de baby korte tijd daarna gaat krijgen. Er staat in de folder alleen informatie over de gevaren van de ziekte en niets over de risico’s of de samenstelling van het vaccin. Het moment van informeren is zeer manipulatief. Na de bevalling:

– zijn we bezig met het verwerken van de bevalling: vaak een zeer ingrijpende gebeurtenis;
– zijn vrouwen nog zeer sterk onder de invloed van hormonale veranderingen die het moeilijk maken helder na te denken;
– zijn we druk bezig met kraamvisite;
– zijn we druk bezig met het verzorgen van de baby!

Kortom: voor het maken van een bewuste keuze zouden we breed geïnformeerd dienen te worden in een heel vroeg stadium van de zwangerschap

De informatie die ouders in de krant lezen over infectieziektes en vaccins wordt grotendeels bepaald door ‘persberichten’ die afkomstig zijn van de overheid. De informatie die de overheid via persberichten verspreidt ondersteunt haar beleid. Lees: is gericht op het behalen van een bepaalde vaccinatiegraad. Informatie die de ‘prikbereidheid’ in gevaar zou kunnen brengen komt zelden in persbericht.
Bijvoorbeeld: Het Hepatitis B vaccin. Dit vaccins wordt sinds 2012 gegeven aan baby’s terwijl deze ziekte niet voorkomt bij baby’s. De reden is politiek, niet medisch. (zie de pagina over Hepatitus B ) Maar dit staat niet in een persbericht – en dus ook niet in de krant, want daarmee zou de overheid uiteraard haar eigen beslissing ondermijnen.

RIVM: “Om meer inzicht te krijgen in de informatie over griep en griepvaccinatie hebben we met behulp van een monitoringsprogramma meer dan 10.000 Nederlandse websites doorzocht.”(Bron 1) Met andere woorden: we worden in de gaten gehouden! Op 20-05-2014 stelt het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) vragen aan de minister van Algemene Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over het monitoren en beïnvloeden van internetdiscussies door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De antwoorden laten duidelijk zien dat er ‘om veiligheidsredenen’ behoorlijk wat afgeluisterd en ‘gemonitord’ wordt in Nederland. (Bron 2)

Bronnen:
  1. www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_25_2014/November_2014/Inhoud_November_2014/Informatie_over_griepvaccinatie_op_nieuwswebsites_en_in_de_sociale_media
  2. www.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-het-monitoren-en-beinvloeden-van-internetdiscussies-over-het-ministerie-van-v-j

RIVM: “Gezondheidsautoriteiten als het RIVM maken steeds meer gebruik van social media zoals Twitter om mensen van betrouwbare informatie te voorzien.”(Bron 1) Is de informatie van het RIVM betrouwbaar?

Bron:
  1. www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_25_2014/November_2014/Inhoud_November_2014/Informatie_over_griepvaccinatie_op_nieuwswebsites_en_in_de_sociale_media

Sinds kort wordt er gebruik gemaakt van reclamecampagnes die afgestemd zijn op de doelgroep.

De opkomst van jonge meisjes voor het HPV-vaccin viel tegen en daarom werd het communicatiebureau Combat ingeschakeld. Voorlichting die ‘afgestemd is op jonge meisjes’ betekende in de praktijk dat er iPods verloot werden om meisjes ertoe over te halen zich te laten vaccineren.

Een tweede reclame-campagne die ook gericht is op de kinderen zelf, en inspeelt op de onderlinge druk van die leeftijdsgroep is: ‘Ik ben geen watje’. Kinderen die ‘stoer genoeg’ zijn om de prik te komen halen krijgen een polsbandje.

In plaats van de ouders te voorzien van eerlijke informatie, worden kinderen beïnvloed. Het is al moeilijk genoeg voor ouders om een verantwoordelijke keuze te maken. Om de kinderen daarbij in te schakelen is wat ons betreft totaal misplaatst. Zeker als er sprake is van maar manipulatie door in te spelen op de groepsdruk of verleiding middels een cadeautje.

Kennelijk gaat het steeds meer over dat er gevaccineerd moet worden, en het gesprek over de risico’s van vaccineren wordt vermeden.

De ontwikkeling van een steeds zwaarder belast Rijksvaccinatieprogramma valt samen met een nieuwe Jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking is getreden. Onder deze wet hebben gemeentes meer macht gekregen (bijvoorbeeld om zonder tussenkomst van de rechter een kind uit huis te plaatsen), en worden gezinnen strenger in de gaten gehouden. ‘Onvoldoende consultatiebureau-bezoek’ kan een reden zijn om een melding bij jeugdzorg te doen. Maar ouders die hun kinderen niet vaccineren merken al snel dat het consultatiebureau weinig toevoegt als je niet komt om die prik te halen. Ons kindje meten of wegen kunnen we zelf wel – als we dat al zouden willen. Kunnen ouders die geen gebruik wensen te maken van het consultatiebureau met deze wet onder druk gezet worden?

Voorbeeld: Op 19 november 2014 is de Commissie ‘Vaccinaties’ opgericht.

“Als eerste en met spoed heeft de commissie de advisering ter hand genomen over doel en strategie van vaccinatie tegen kinkhoest.”(Bron1)

Wat ons betreft meer van hetzelfde. Het doel van elke commissie die zich met vaccinaties bezighoudt is het behouden / behalen van een hoge vaccinatiegraad. Wanneer worden de ervaringen van de ouders serieus genomen?

Bron:
  1. www.gr.nl/nl/nieuws/installatie-vaste-commissie-vaccinaties
Jannes Koetsier is een Nederlandse arts die onderzoek gedaan heeft naar de manier waarop bijwerkingen onderzocht worden. In het recentelijk bij uitgeverij Lemniscaat uitgekomen boek ‘Vaccinvrij, ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’staat een interview waarin hij de ‘doofpotstrategie’ die de overheid hanteert met betrekking tot ernstige bijwerkingen uitlegt.
“De invloed van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is groot: Nederland volgt de ‘aanbevelingen’ (zie punt F-2) van de WHO en sluit aan op het beleid dat in de meeste Europese landen al is ingevoerd. Voor alle zuigelingen is een algemene vaccinatie tegen hepatitis B in het RVP opgenomen. Deze vaccinatie geldt voor alle kinderen die op of na 1 augustus 2011 geboren zijn. Zij krijgen het DKTP-Hib-HepB-vaccin (Infanrix hexa) aangeboden.”(Bron1)Voor meer informatie over het Nederlands vaccinatiebeleid lees ‘Plannen voor een nieuw vaccinatiezorgmodel’ – is vertrouwen in het Nederlands vaccinatiebeleid verantwoord? door Ellen Vader en Door Frankema op deze pagina.

Bron:
  1. www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hepatitis_B

Beleidsmakers / Politici

‘The most important political office is that of the private citizen’
Louis D. Brandeis

Als het ons ontbreekt aan kennis en eerlijke informatie is het onmogelijk om tot een persoonlijke keuze te komen. Wanneer één bepaalde keuze door de overheid gepromoot wordt als veilig en wenselijk, en de andere keuze wordt afgeschilderd als risicovol en onverantwoord, is keuzevrijheid een illusie.

 

Tien manieren waarop beleidsmakers en politici onze keuzevrijheid
onder druk zetten:

1. De informatie die we op het consultatiebureau krijgen is eenzijdig en pro-vaccins. Lees meer

2. Het moment waarop we de informatie krijgen geeft ons niet genoeg tijd om te kunnen kiezen. Lees meer

3. De persberichten van de overheid zijn eenzijdig en pro-vaccins. Lees meer

4. De overheid is steeds actiever bezig met het ‘monitoren’ en beïnvloeden van internetdiscussies. Lees meer

5. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociale media om de burger van ‘goede informatie’ (lees: eenzijdig en pro-vaccins) te voorzien. Lees meer

6. Het Rijksvaccinatieprogramma wordt op een steeds agressievere manier ‘aangeboden’. Lees meer

7. Nieuwe regelgevingen en wetten geven steeds meer macht aan overheidsinstanties en minder keuzevrijheid aan de burger. Lees meer

8. Nieuwe – en oude – commissies buigen zich over hoe de dalende vaccinatiegraad omhoog gebracht kan worden. Lees meer

9. Door ouders gemelde (ernstige) bijwerkingen worden (volgens vele ouders) niet serieus onderzocht. Lees meer

10. Het vaccinatiebeleid wordt steeds meer afgestemd op Europese Regelgeving. Lees: de Nederlandse overheid volgt de Wereldgezondheidsorganisatie – een zeer invloedrijk, pro-vaccins instituut dat het vaccinatiebeleid wereldwijd wil ‘stroomlijnen’. Lees meer

 

Gratis en vrijwillige deelname?

Op de website van de Rijksoverheid staat: ‘Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is gratis. De overheid betaalt de kosten uit de Wet Publieke gezondheid.’(Bron1)

De Nederlandse burger is verplicht belasting te betalen.(Bron2) En voor de volledigheid… de Nederlandse burger is ook verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten.(Bron3) Dus we betalen de vaccins en we betalen ook voor de behandeling van de bijwerkingen ervan.

 

Meer weten?

Artikelen:

‘Plannen voor een nieuw ‘vaccinatiezorgmodel’ – is vertrouwen in het Nederlands vaccinatiebeleid verantwoord? – deel 1’ Ellen Vader en Door Frankema Klik hier

‘Plannen voor een nieuw ‘vaccinatiezorgmodel’ – is vertrouwen in het Nederlands vaccinatiebeleid verantwoord? – deel 2’ Ellen Vader en Door Frankema Klik hier

 

Boeken:

Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ ~ Door Frankema

‘Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History’ – Suzanne Humphries, Roman Bystrianik

‘Vaccine Whistleblower: Exposing Autism Research Fraud at the CDC’ – Kevin Barry

‘Vaccine Epidemic: How Corporate Greed, Biased Science, and Coercive Government Threaten Our Human Rights, Our Health, and Our Children’ – Louise Kuo Habakus, Mary Holland, Kim Mack Rosenberg

 

Websites:

www.nvic.org
www.thinktwice.com
www.nvkp.nl

 

Youtubes:

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het komt dat – ondanks een overdaad aan aanwijzingen dat vaccineren een gevaarlijke medische procedure is – ouders zich zo gemakkelijk over laten halen hun kinderen te laten vaccineren? Kijk naar de youtubes van de Amerikaanse arts Susanne Humphries en u zult begrijpen hoe we gemanipuleerd worden.

Gefabriceerde toestemming – deel 1 ~ Dr. Suzanne Humphries

(klik op ‘cc’ rechts onder in het youtube scherm om de ondertiteling aan te zetten)

 

Gefabriceerde toestemming – deel 2 ~ Dr. Suzanne Humphries

 

Gefabriceerde toestemming – deel 3 ~ Dr. Suzanne Humphries

 

Gefabriceerde toestemming – deel 4 ~ Dr. Suzanne Humphries

 

The Greater Good – Think you know everything about Vaccines… Think again.

“The Greater Good” – bovenstaande youtube met Nederlandse ondertiteling:
(klik op ‘cc’ rechts onder in het youtube scherm om de ondertiteling aan te zetten)

 

Autism – Made in the U S A – Gary Null’s Remarkable Documentary

 

Denk mee, denk na

De meeste mensen die hun kinderen laten vaccineren hebben daar niet over nagedacht. Men gaat ervan uit ‘dat er over nagedacht wordt’. Door wie??? Kunnen we deze person(en) vertrouwen?? Waarom zouden we er zelf niet over nadenken?

De gezondheid van ons kind staat op het spel.

 

Bronnen:
  1. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vaccinaties/vaccinatie-kinderen
  2. www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrndk19mazq
  3. www.jongerenzorgverzekering.com/verplicht-verzekerd.html
Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.