Als we een bijsluiter lezen is het belangrijk om het volgende te beseffen:

1. De bijsluiter wordt geschreven door de producent van het vaccin zelf – er is dus sprake van belangenverstrengeling. Voor de ouders is het belangrijk te weten wat er ingespoten wordt en of dit veilig is. Voor de fabrikant is het belangrijk dat ouders bepaalde dingen niet weten omdat ze dan misschien niet meer willen vaccineren en dat betekent een daling in de winst.

2. De informatie over wat we inspuiten die we op de bijsluiter vinden is dus ‘gekleurd’. Er staat bijvoorbeeld wel op dat er bepaalde stoffen inzitten, maar er staat niet bij dat die stoffen (levens)gevaarlijk zijn.

3. De winst die gemaakt wordt op vaccins is fenomenaal. Top 15 best verkochte vaccins in 2012 zijn goed voor een jaaromzet van maar liefst 12.250.000.000 dollar.(bron 1)  En dit is het topje van de ijsberg, want het betreft slechts 15 vaccins. En de indirecte winsten die gemaakt worden op langdurig medicijngebruik waarmee (niet erkende) vaccinatieschade ‘behandeld’ wordt zijn hier niet in meegenomen.

 

Bronnen:
  1. www.genengnews.com/insight-and-intelligence/top-15-vaccines-of-2012/77899844/?page=1

Bijsluiters

Heeft het zin om officiële bijsluiters te bestuderen?

De bijsluiter die U ontvangt als U erom vraagt bij het consultatiebureau is afkomstig van de producent van het vaccin. Behalve dat hij geschreven is in semi-medische taal die voor de gewone burger niet goed te begrijpen valt, wordt het vaccin ook nog eens in een zeer gunstig daglicht gesteld. Zo wordt aan de wettelijke verplichting om informatie te verstrekken voldaan, terwijl de ouder bedenkelijke punten over het vaccin niet te weten komt. Lees meer

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de realiteit: Wat spuiten we precies in, en hoe (en door wie) is onderzocht dat dat veilig is?

Désirée Röver schreef het document: ‘RVP vaccins en inhoudsstoffen’ – een uitgebreid overzicht van welke stoffen we inspuiten en wat er wel (en niet) over bekend is. Het is confronterende informatie, maar ik denk dat juist daarom elke ouder hier kennis van zou moeten nemen voordat men besluit wel of niet te vaccineren. RPV-vaccins

Op de onderstaande linken kun je eveneens veel informatie vinden over de inhoudsstoffen van vaccins.

www.informedchoice.info/cocktail.html
www.novaccine.com/vaccine-ingredients

 

Meer weten?

Artikelen:

‘Onafhankelijke bijsluiter’ ~ Door Frankema Klik hier

‘De bijsluiter bekeken – een vergelijkend ‘onderzoek’ tussen de Amerikaanse DTP en de Nederlandse DKTP bijsluiter’ ~ Door Frankema Klik hier

 

Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.