Disclaimer

De informatie op deze website is enerzijds een persoonlijk verslag van mijn ervaringen als moeder van een gezin met twee ongevaccineerde kinderen, en anderzijds een poging om een gigantische hoeveelheid informatie uit zeer veel verschillende bronnen te ordenen en in te korten tot een redelijk leesbaar geheel.

Het doel van het uiteindelijke resultaat hiervan; mijn ‘Vaccin Vrij’ is het inspireren en ondersteunen van ouders en artsen bij het maken van hun eigen reis, waarheen die ook moge leiden.
 

Wat betreft de informatie op de website:

 
Ik heb de grootste zorg besteed aan het onderzoeken en verifiëren van de informatie die ik tegen ben gekomen tijdens mijn jarenlange zoektocht naar de feiten achter de vaccinatiemythen, en zoveel mogelijk de betreffende boeken en bronnen op de website vermeld, zodat mensen die daar behoefte aan hebben deze zelf door kunnen lezen. Het is aan elke ouder of arts om informatie op zijn eigen manier te interpreteren.

Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/ of onvolledigheden in de informatie op mijn website. Hoe gebruikers met de aangeboden informatie omgaan is voor eigen rekening.

De website www.vaccinvrij.nl bevat links naar sites die niet aan mij toebehoren en waarvan de inhoud buiten mijn controle valt. Ik ben op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites.
 

Wat betreft verantwoordelijkheid:

 
Net zoals ikzelf verantwoordelijkheid genomen heb voor de gezondheid van onze kinderen en de keuze om hen niet te laten vaccineren, is wat mij betreft elke ouder zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij of zij maakt met betrekking tot zowel de eigen gezondheid als de gezondheid van zijn of haar kind.

Alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik www.vaccinvrij.nl, of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen sluit ik uit.

De informatie op www.vaccinvrij.nl is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.
 

Wat betreft auteursrechten:

 
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Een bezoeker mag op de website gevonden auteursrechtelijke werken verspreiden of openbaar maken onder voorwaarde van bronvermelding (mijn naam plus verwijzing naar deze website).

Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.