Enquête

“Small deeds done are better than great deeds planned”
Peter Marshall

Wie krijgen er meer (acute) infectieziektes; gevaccineerde of ongevaccineerde kinderen?
Wie hebben meer last van chronische aandoeningen; gevaccineerde of ongevaccineerde kinderen?
Wie hebben een betere algemene gezondheid; gevaccineerde of ongevaccineerde kinderen?
Wie helpt mee dit in kaart te brengen???

 

Update: De enquête is tot nader te bepalen datum stopgezet. Wij hopen u binnen niet al te lange tijd te informeren over de voortgang van dit onderzoek.

Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.