Kinderdagverblijven en gastouders

Beantwoording kamervragen over beleid kinderdagverblijven

Een paar belangrijke punten gelicht uit het verslag van de Rijksoverheid van juni 2014 naar aanleiding van kamervragen over het beleid van kinderdagverblijven t.a.v. inentingen. Deze argumenten zouden door ouders goed gebruikt kunnen worden als ondersteuning voor de nu weer oplaaiende discussie met verantwoordelijken van kinderdagverblijven of gastouders.

* Minister Asscher: er is GEEN juridische basis voor een algehele weigering om niet ingeënte kinderen toe te laten tot kinderopvangvoorzieningen.
* Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het NIET toegestaan dat een kinderdagverblijf ouders verplicht tot het geven van dergelijke medische (persoons)gegevens.
* Het RIVM geeft aan dat het louter toelaten van kinderen die deelnemen aan het RVP een ZEER BEPERKT effect heeft op het risico van het oplopen van de ziekten waartegen gevaccineerd wordt.
* Daarnaast is het kinderdagverblijf maar één van de potentiële besmettingsroutes. OOK BUITEN het kinderdagverblijf kunnen contacten zijn met ongevaccineerde personen.
* In de praktijk worden de ziekten, waartegen in het RVP gevaccineerd wordt, meestal opgelopen BUITEN het kinderdagverblijf, zoals via familie en reizen naar het buitenland.
* Tot slot geldt dat ook kinderen die wel deelnemen aan het RVP sommige van deze ziektes (bof, mazelen, rode hond en meningokokken C) kunnen introduceren op het kinderdagverblijf, omdat kinderen pas op de leeftijd van 14 maanden tegen deze ziekten gevaccineerd worden.

www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/06/13/beantwoording-kamervragen-beleid-kinderdagverblijven-t-a-v-inentingen

 

Voorbeeldbrief aan kinderdagverblijf of gastouder die bezwaren maakt tegen een ongevaccineerd kind:

Beste verantwoordelijke van het gastouderbureau/kinderdagverblijf ……………,

Met betrekking tot de keuzevrijheid aangaande vaccinaties, willen wij als ouders van … (naam kind) niet dat dergelijke informatie in haar/zijn “rapport” wordt opgenomen of aan andere ouders inzichtelijk wordt gesteld. Dit vanuit de WBP, Wet beschermingpersoonsgegevens. Het is geen geheim dat … niet is gevaccineerd. Wij hebben hierover ook een open houding naar andere ouders toe, maar laten dit vraagstuk graag aan de ouders over en niet aan het gastouderbureau.
Mocht er binnenkort een wet komen die dergelijke informatie aan externen verplicht stelt, dan hebben wij hier graag weer contact over. Ik zie graag een bevestiging op deze email tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.