Meer info

Waarom hebben we aanvullende informatie nodig?

Voorlichting van de overheid

De informatie die ouders op het consultatie bureau krijgen over vaccins en infectieziektes wordt grotendeels bepaald door het ‘vaccinatiebeleid’ en is afkomstig van de overheid.

De informatie die ouders in de krant lezen over infectieziektes en vaccins wordt grotendeels bepaald door ‘persberichten’ die eveneens afkomstig zijn van de overheid.

De informatie die de overheid verstrekt is erop gericht het vaccinatiebeleid te ondersteunen (lees: een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken).

De wetenschappelijke onderbouwing van het beleid / de voorlichting naar de ouders toe is voornamelijk van farmaceutische bedrijven afkomstig.

Er is sprake van financiële belangen.

 

Ervaringen van ouders

De informatie vanuit de ouders zelf is (te) vaak 180 graden tegenovergesteld aan de informatie die de overheid verstrekt.

Ervaringen die ‘het vaccinatiebeleid zouden kunnen ondermijnen’ komen slechts zelden in de krant, maar ernstige vaccinatieschade komt helaas voor.

Bovendien zijn ongevaccineerde kinderen veelal gezonder en vitaler dan gevaccineerde kinderen. De informatie van de ouders behelst ervaringen die ze zelf meegemaakt hebben.

Er is géén sprake van financiële belangen.

 

Waar het in de praktijk veelal op neerkomt is dat de reguliere voorlichting de ‘gevaren’ van de ziektes aanzet en zwijgt over de inhoudsstoffen en de daarmee geassocieerde gezondheidsrisico’s van vaccins. De informatie die ons wel of niet bereikt bepaalt in hoge mate onze vaccinatiekeuze.

 

Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.