Over ons

Wie komen er op deze site terecht? Even voorstellen…

Zoekende ouders

Wij zijn ouders en we willen het beste voor ons kind. We zijn op zoek naar informatie die ons in staat stelt keuzes te maken die de gezondheid van ons kind ondersteunen. We zijn vanuit een gevoel van ‘er klopt iets niet’ op zoek gegaan naar aanvullende informatie, bijvoorbeeld over wat er precies geïnjecteerd wordt. Of we hebben meegemaakt dat ons kind negatieve reacties vertoont op het vaccin. We hebben veelal te horen gekregen ‘dat dit niet kan’ omdat vaccins heel goed onderzocht worden. Maar wáár is het wetenschappelijk onderzoek dat de veiligheid en effectiviteit van vaccins bewijst?

Verontruste ouders

We hebben vragen. We willen graag transparantie over de motivatie, en de wetenschappelijke onderbouwing van het Rijksvaccinatieprogramma. Wij vinden dat de voorlichting die ouders krijgen eenzijdig is en te kort schiet. We zijn verontrust en wij willen door het delen van onze ervaringen en het verspreiden van informatie andere ouders aanzetten om na te denken over hun keuze.

Verantwoordelijke ouders

Wij zijn niet bereid blindelings te volgen wat de overheid en de medische wereld van ons verwacht. We kunnen zien dat er schaduwkanten kleven aan vaccins en medicijnen en dat er effectievere manieren zijn om ons kind gezond te houden. We willen bewuste keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen voor gezonde voeding en leefgewoontes en zorg dragen voor een schoon milieu. We trachten onze kinderen te beschermen tegen giftige stoffen en hebzuchtige multinationals.

Actieve ouders

We beseffen dat wij degenen zijn die het verschil maken!

Prachtige zoekers, vernieuwers en levensgenieters. Allemaal van harte welkom bij Vaccinvrij. Laten we ons verbinden en elkaar inspireren en ondersteunen in het bewustwordingsproces. Laten we, ieder voor zich en allemaal samen de wereld creëren die we voor onszelf en onze kinderen voor ogen hebben.

 

Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.