The U.S Federal Vaccine Court awarded a $61 million settlement for a child who suffered a severe adverse reaction after an immunization. Vaccine attorneys at the law firm of Maglio Christopher & Toale, P.A., believed that the case was clearly a result of a reaction to the DTaP immunization. Court documents show that only hours after the baby received a routine diphtheria, tetanus and acellular pertussis (DTaP) vaccination, she started to have seizures, abnormal breathing, irregular heartbeats, and at 6:05am the next morning, her heart stopped completely. It took 6 minutes of CPR to revive her. She has spent that last 6 years of her life suffering from cognitive delays, cerebral palsy, encephalopathy, and seizure disorder. The family’s attorneys say the $61 million dollar award will pay for the child’s around the clock medical care for the rest of her life. (Bron 1)

Bron

www.prweb.com/releases/2011/7/prweb8600435.htm#.VhKrTgLX1T0.mailto

Rechters / Advocaten

Rechters spreken zich uit over vaccinatieschade

In het buitenland zijn er al meerdere rechtszaken gevoerd en gewonnen om financiële compensatie – en erkenning! – te krijgen voor ongewenste vaccinreacties (bijwerkingen). In Amerika bijvoorbeeld zijn er advocatenkantoren die zich specialiseren in vaccinatieschadezaken. Bijvoorbeeld: www.mctlawyers.com/vaccine-injury/cases Het is heel moeilijk om te kunnen bewijzen dat de gezondheidsproblemen door vaccins veroorzaakt zijn, maar het is kennelijk mogelijk. Recentelijk werd er een bedrag van $61 miljoen dollar uitgekeerd aan een meisje dat ernstige vaccinatieschade opliep. Lees meer

Nederlandse ouders worden amper geïnformeerd over hoe en waar zij vaccinatieschade dienen te melden als zij het (sterke) vermoeden hebben dat hier sprake van is. En er is geen steun vanuit reguliere zijde voor het voeren van rechtszaken. Recentelijk is er een Nederlands initiatief van start gegaan voor het verlenen van ‘medische en juridische hulp bij onterechte beschuldiging’ in het geval van shakenbaby syndroom. www.shakenbaby.nl

Waar is het bewijs dat vaccins veilig zijn?

Er bestaan duizenden, zo niet tienduizenden wetenschappelijke onderzoeken die ‘aantonen’ dat de link tussen vaccins en aandoening X,Y,Z niet bestaat. Maar ‘aantonen’ dat iets niet zo is, is iets anders dan wetenschappelijk bewijs kunnen verstrekken dat iets wel zo is. Er wordt ons verteld dat vaccins veilig zijn. Is dit bewezen? Zo ja: waar is dit onderzoek te vinden? Wie heeft het uitgevoerd, wie heeft het gevonden en wie heeft het gelezen?

Waar het bewijs dat wat wij injecteren in onze kinderen – in de hoeveelheden en combinaties zoals de vaccinatieschema’s dat voorschrijven – alleen maar ‘immuniteit aanmaakt’ en geen ongewenste neveneffecten kan hebben? Het onderzoek dat ons deze garantie zou kunnen geven moet voldoen aan de volgende wetenschappelijke criteria:

1.  het onderzoek is uitgevoerd op een voldoende grote groep kinderen om ook zeldzame ongewenste neveneffecten aan het licht te brengen – bijvoorbeeld 100.000 kinderen.

2.  het onderzoek is uitgevoerd over voldoende lange termijn om ook bijwerkingen die pas over langere tijd zichtbaar worden (kanker, leer,- en gedragsstoornissen etc.) uit het onderzoek naar voren kunnen komen – dat betekent minstens 10 jaar

3.  het onderzoek is uitgevoerd met een ongevaccineerde groep kinderen die dienen als controle groep

Elke arts, wetenschapper, overheidsmedewerker die meent dat dit onderzoek bestaat verzoeken wij het ons te overleggen. Wereldwijd vragen duizenden ouders en artsen de verschillende overheidsinstanties al tientallen jaren om wetenschappelijk bewijs te mogen inzien, maar tot op heden is hier niet veel resultaat geboekt.

 

Verantwoordelijkheid

Ouders van kinderen met vaccinatieschade komen er meestal snel achter dat noch politici, noch medici, noch vaccin-fabrikanten zich verantwoordelijk voelen voor ‘ongewenste vaccinreacties’. Vaccinvrij heeft een verantwoordelijkheidsverklaring ontwikkeld om – als je dit zou willen – met de arts van het consultatiebureau te bespreken. Verantwoordelijkheidsverklaring

 

Vaccinreacties en vaccinatieschade

Steeds meer ouders komen er openlijk voor uit dat zij ervan overtuigd zijn dat de gezondheidsproblemen van hun kind veroorzaakt zijn door vaccins.

Compensatieregeling

Inmiddels hebben 19 landen een compensatieregeling – met het jaar van invoering zijn dat: Duitsland 1961, Frankrijk 1963, Japan 1970, Zwitserland 1970, Denemarken 1972, Oostenrijk 1973, Nieuw-zeeland 1974, Zweden 1978, Vk 1979, Finland 1984, Quebec (canada) 1985, USA 1986, Taiwan 1988, Italië 1992, Republiek korea 1994, Noorwegen 1995, IJsland 2001, Slovenië 2004, Hongarije 2005 Bron: www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/

Meer weten?

Websites:

www.vaccinvrij.nl Ouders delen hun ervaringen betreffende ongewenste vaccinreacties en vaccinatieschade op het Ouderplatform

www.followingvaccinations.com Ouders die meegemaakt hebben dat hun kind autistisch werd na vaccinaties delen hun verhaal.

www.stopmandatoryvaccination.com/personal-choice/parents-who-refuse-vaccination Ouders delen over vaccinatieschade.

 

Artikelen:

‘Vaccine Court Stats on Injuries and Deaths Betray Government’s Position on Vaccine Safety’ ~ Brian Shilhavy Klik hier

‘Vaccines: an Attorney’s viewpoint’ ~ James Robert Deal J.D. Klik hier

‘EU Courts Rule Vaccine Injuries Can Exist’ ~ Vaxxter Klik hier
De hoogste rechtbank in de Europese Unie heeft woensdag 21-06-2017 geoordeeld dat vaccins verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het krijgen van een ziekte, ook als nog geen bewijs is geleverd voor een verband. Nieuws op CNN en vandaag ook in België, maar genegeerd door de Nederlandse pers. De eerste keer dat het door de EU erkend wordt dat vaccinatieschade wel degelijk serieus genomen moet worden…

Youtubes:

Vaccine Safety Conference Session

 

Autism – Made in the U S A – Gary Null’s Remarkable Documentary

 

Parents speaking about MMR damage

Parents want to know what happened to their children what happened after a vaccine.

 

Can’t keep calm and carry on

 

Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.