“Er is geen juridische basis voor een algehele weigering om niet ingeënte kinderen toe te laten tot kinderopvanvoorzieningen.” Minister Ascher in ‘Beantwoording kamervragen over inenten op de kinderopvang.” (Bron 1)Download ‘Beantwoording kamervragen over inenten op de kinderopvang’

 

Bron:

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/04/11/beantwoording-kamervragen-over-inenten-op-de-kinderopvang.html

“Vaccinatie is een invasieve maatregel en ik beschouw een vaccinatieverplichting als een te vergaande inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Verplichten van vaccinatie is ook niet in lijn met ons arbobeleid van doelvoorschriften en het beleid vanuit volksgezondheid.” Minister Asscher in ‘Kamerbrief over advies gezondheidsraad afwegingskader vaccinatie werknemers’(Bron 1)Download ‘Kamerbrief over advies gezondheidsraad afwegingskader vaccinatie werknemers’

 

Bron:

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/03/26/kamerbrief-over-advies-gezondheidsraad-afwegingskader-vaccinatie-werknemers.html

Toekomstige vaccins: verplicht of vrijwillig?

Vaccineren is (nog) NIET VERPLICHT in Nederland

Wereldwijd is de tendens hetzelfde: het aantal vaccins neemt toe, en de verplichting ervan komt dichterbij, als die niet al bestaat. In Europa zijn er 14 landen waar één of meer vaccins verplicht zijn. (Bron1)

 

Nederland:

In Nederland is het Rijksvaccinatieprogramma een vrijwillig programma. Baby’s kunnen niet geweigerd worden op een crèche omdat ze niet zijn gevaccineerd. Lees meer

 

Voor volwassenen geldt dat stagiaires en werknemers (in de zorg) niet door een werkgever verplicht gesteld kunnen worden zich te laten vaccineren. Lees meer

Toch worden bepaalde beroepsgroepen in sommige gevallen wél tot vaccinatie verplicht: bijvoorbeeld personeel bij de KLM of militairen, vaak vanwege hun werk in, of mogelijke uitzending naar het buitenland. Hoe dit juridisch gezien in elkaar steekt, is niet duidelijk.

 

Amerika:

In Amerika, ‘the land of the free’, is er geen keuze – het vaccinatieprogramma voor kinderen is verplicht. In Nederland is dat niet het geval, en toch is de vaccinatiegraad in beide landen praktisch gelijk. Een ‘verplichting’ of een ‘vrije keuze’ maakt kennelijk niet uit. In Amerika is het de wet, en in Nederland de informatie die we krijgen (of niet krijgen!) die onze ‘keuze’ bepaalt. De weerstand tegen verplichte vaccins in U.S.A. is groeiende.

Meer weten?

“Vaccination: Defending your right to know and your freedom to choose” ~ Barbara Lou Fisher – oprichtster van NVIC (National Vaccine Information Centre) Klik hier

“More Than 22,000 Brave Nurses Refusing to Submit to Mandatory Vaccinations” Klik hier

 

België:

In België is alleen het poliovaccin verplicht. Voor meer informatie zie de pagina Verplicht poliovaccin in België op deze site.

 

 

Informed consent?

Informed consent is een term die gebruikt wordt om aan te duiden dat ouders ‘geïnformeerd instemmen’ met het toedienen van vaccins. Met andere woorden; goede voorlichting is de basis. Het wordt echter steeds duidelijker dat in de praktijk onvolledige, eenzijdige informatie of verplichting aan de basis liggen van deelname aan massa vaccinatieprogramma’s.

Youtubes:

‘Manufactured Consent MD Suzanne Humphries 2015’ Part 1, 2, 3, 4 ~ Suzanne Humphries
Deel 1: Klik hier,
Deel 2: Klik hier,
Deel 3:Klik hier,
Deel 4: Klik hier

 

 

 

Bron:
  1. Eurosurveillance www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

 

 

Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.