Vaccins

Vaccineren is geen verplichting: het is een keuze!

En een keuze is het besluit om uit verschillende mogelijkheden er één te kiezen.

 
De overheid is pro vaccins. Zij geeft de Nederlandse burger slechts één mogelijkheid: het Rijksvaccinatieprogramma. De voorlichting die we erover krijgen is onvolledig en eenzijdig. We krijgen:

 

géén informatie over wat er precies ingespoten wordt, en de ongewenste neveneffecten van vaccins.

géén informatie over de giga afname van sterfte aan infectieziektes vóór de start van het RVP in 1957.

géén informatie over gebrek aan onafhankelijk wetenschappelijk bewijs dat vaccins veilig/effectief zijn.

géén informatie over economische (financiële) beweegredenen voor het uitvoeren van het RVP.

géén informatie over hoe gezondheid positief beïnvloed wordt door gezonde levensgewoonten.

 

‘Vaccinvrij’ wil (aanstaande) ouders bekrachtigen in het maken van een persoonlijke, verantwoordelijke, en bewuste keuze.
Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.