Verplicht polio-vaccin in België

Verlamd van angst?

Voor veel ouders is polio de ziekte die het meeste angst oproept. In België is vaccinatie tegen polio verplicht. Hoe gevaarlijk is polio eigenlijk? Hoe groot is de kans dat we het oplopen? En hoe groot zijn de risico’s om schade op te lopen door het vaccin?

In Amerika en Nederland…

In Amerika is vaccineren verplicht. In Nederland is het een keuze. De vaccinatiegraad is in beide landen praktisch gelijk. Dat betekent dat verplichting of keuze een illusie is: het maakt niet uit.

In Amerika vinden de mensen die echt niet willen de wegen naar een “exemption” (vrijstelling). In Nederland denken veel mensen dat ze geen keuze hebben. We worden bang gemaakt voor de ziekte en onwetend gehouden over de risico’s van het vaccin. Met andere woorden: onze ‘keuze’ wordt gemanipuleerd.

…en in België?

In België is alleen het polio vaccin verplicht. Maar mensen die echt niet willen, bijvoorbeeld omdat zij geen formaldehyde (kankerverwekkende stof) willen injecteren, zeggen: “NEE”. En laten hun kinderen niet vaccineren.

Gastblog:

‘De “verplichte” poliovaccinatie België – Geen vaccin voor onze zoon; geen straf en geen boete voor ons!’  ~ Vera Hoxha Klik hier

Angst is een slechte raadgever.

 

Feiten en vragen:

Feiten: Miljoenen kinderen worden wereldwijd ingespoten met het SV-40 virus – een dierlijk virus dat afkomstig is van de apennieren waarop het poliovaccin gekweekt wordt. Het SV-40 virus wordt aangetroffen in hersentumoren, beenmergkanker, longkanker en in het bloed van kinderen met leukemie.(Bron 1)

Vraag: Hoe komt een dierlijk virus terecht in de tumoren van kinderen die kanker hebben?
Lees meer: www.ouralexander.org

Meer vragen:

Is het poliovirus – een menselijk darmvirus; door ons eigen lichaam aangemaakt en in de natuurlijke situatie als commensaal (in het lichaam wonend) in onze darmen verblijvend – BIJ IEDEREEN – eigenlijk wel de oorzaak van polio? Is het vaccin verantwoordelijk voor het ‘uitroeien’ van polio of waren er andere factoren in het spel? Is het poliovaccin veilig?

Meer weten?

Artikelen:

‘Verplicht polio-vaccin in België – overzicht van de feiten’ ~ Ellen Vader Klik hier

‘The start of the hunt for the poliovaccine virus’ – Janine Roberts Klik hier

‘What if the Polio Vaccine did Nothing to Reduce Cases of Polio?’ – Janine Roberts Klik hier

‘It’s the Cytokine Storms We Should Worry About’ ~ Marco Cáceres Klik hier

‘The polio vaccine: a critical assessment of it’s arcane history, efficacy, and long-term health-related consequences’– Neil Z. Miller
Deel 1
Deel 2

Boeken:

‘Vaccinvrij – artsen, ouders en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ ~ Door Frankema

‘Fear of the Invisible’ ~ Janine Roberts

‘The Virus and the Vaccine’ ~ Debbie Bookchin en Jim Schumacher

Youtubes:

Smoke Mirrors and the “Dissappearance” of Polio ~ Suzanne Humphries

Medical Doctor Suzanna Humphries speaks on Polio at the Association of Natural Health Conference.

 

Suzanne Humphries, MD: Did vaccines eliminate polio and smallpox?

 

The missing medical school lectures

 

 

Heb je een ervaring met het polio-vaccin die belangrijk kan zijn voor anderen? Deel op het Ouderplatform

 

Bronnen:
  1. ‘Vaccine Safety Manual – for concerned Families and Health Practitioners’ ~ Neil Z. Miller
Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.