Waar staan wij voor?

“Ziekte is nimmer een kwestie van een gebrek aan vaccins of medicatie. Ware gezondheid kan alleen ontstaan en gehandhaafd blijven dankzij biologische voeding die rijk is aan (essentiële) nutriënten, zuiver en vitaal water, zuivere lucht, goede hygiëne, en correcte sanitaire omstandigheden.” ~ Désirée Röver

 

Vaccin Vrij is vastbesloten om:

 

De natuurlijke ontwikkeling van het immuunsysteem van onze kinderen te stimuleren door het geven van informatie over:

 • het verloop van een normale, ongestoorde (vaccinvrije) ontwikkeling van het immuunsysteem;
 • de rol van kinderziektes en het optimaal begeleiden ervan;
 • de rol van (borst)voeding, het vermijden van gifstoffen en het aanleren van gezonde leefgewoontes voor het ontwikkelen en behouden van gezondheid.

 

Het nuanceren van het beeld dat men over vaccins en infectieziekten heeft door:

 • ouders van gevaccineerde kinderen uit te nodigen de veelvuldig voorkomende ervaringen die afwijken van het beeld dat vaccins veilig en effectief zijn naar buiten te brengen;
 • ouders van gevaccineerde kinderen die succesvol zijn in het herstellen van vaccinatieschade uit nodigen hun ervaringsdeskundigheid te delen met andere ouders;
 • ouders van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen uit te nodigen te delen hoe kinder- of andere infectieziektes bij hun kinderen verlopen zijn;
 • ouders van ongevaccineerde kinderen uit te nodigen te delen over het proces dat zij doorgemaakt hebben om tot deze keuze te komen;
 • ouders van ongevaccineerde kinderen uit te nodigen te delen over de gezondheidstoestand van hun vaccinvrije kinderen in zijn algemeenheid of ten opzichte van bijvoorbeeld gevaccineerde broertjes of zusjes.
Jouw bijdrage maakt verschil. 4-6 zinnen is genoeg – meer mag ook. Klik hier

 

Ouders te begeleiden in het maken van een bewuste en verantwoordelijke (vaccinatie)keuze door het geven van informatie over:

 • vaccin-ingrediënten, risico’s van het vaccin versus risico’s van de ziekte;
 • de functie van infectieziektes en de context waarin er complicatie’s kunnen ontstaan.

 

Ouders te begeleiden in de (h)erkenning van vaccinatie schade door:

 • het geven van informatie over vaccin-ingrediënten en wat bekend is over de werking van deze stoffen;
 • door het stimuleren van de ervaringen van andere ouders: het delen van de reactie’s van hun kinderen op vaccins en het herstel van gezondheid door het ontgiften of ontstoren van vaccins;
 • het geven van praktische, en morele steun bij het voeren van rechtszaken.

 

Het verminderen van het isolement waarin veel ouders van vaccinbeschadigde- en vaccinvrije kinderen zich bevinden door:

 • het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, filmvertoningen, lotgenotencontact en stimuleren van onderlinge steun via sociale media;
 • het aanbieden en onderhouden van het ouderplatform op www.vaccinvrij.nl en facebookgroep waar ouders elkaar virtueel kunnen ontmoeten teneinde elkaar te informeren door het delen van hun ervaringsdeskundigheid;
 • het ondersteunen van ouders in het naar buiten treden met hun ervaringsdeskundigheid via reguliere en alternatieve media.

 

De overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheid naar de burger toe door:

 • aan te dringen op het standaard verstrekken van informatie over wat er precies ingespoten wordt en wat er reeds bekend is over de (schadelijke) werking van deze stoffen;
 • aan te dringen op openheid met betrekking tot het gebrek aan onafhankelijke, wetenschappelijke getoetste onderbouwing van het door haar gevoerde beleid met betrekking tot het handhaven, toevoegen of verplicht stellen van vaccins;
 • aan te dringen op het serieus onderzoeken van de vele ervaringen van ouders die vaccinatieschade rapporteren door een onafhankelijk instituut;
 • aan te dringen op het standaard verstekken van de waarschuwing dat vaccins risico’s met zich meedragen gebaseerd op onafhankelijk – dus niet door de producent van het vaccin uitgevoerd – onderzoek volgend op de door ouders gerapporteerde data met betrekking tot de ongewenste effecten van vaccins;
 • aan te dringen op het verstrekken van een onafhankelijke – dus niet door de fabrikant geschreven – bijsluiter;
 • aan te dringen op het volledig respecteren van de wettelijk vastgestelde vrijheid van elke ouder om te kiezen om hun kind wel/ niet/ gedeeltelijk te laten vaccineren.

 

 

Teken de Publieke Verklaring voor een transparant vaccinatiebeleid en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.